باز کردن منو اصلی

تغییرات

افزودن نگاره
{{جعبه اطلاعات امام شیعه
| نام = علی بن موسی
| تصویر = Al redah.jpg
| اندازه تصویر =500
| عنوان تصویر = حرم علی بن موسی