تفاوت میان نسخه‌های «آزادی سیاسی»

جز
تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹)
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
|نویسنده = شورای کتاب کودک
|ناشر =شرکت تهیه و نشر فرهنگنامه کودکان و نوجوانان
|چاپ=چهارم
|شهر=تهران
|کوشش=توران میرهادی، ایرج جهانشاهی