تفاوت میان نسخه‌های «گذرگاه دریک»

جز
تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹)
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
|نویسنده= واحد پژوهش و تألیف گیتاشناسی زیر نظر سعید بختیاری
|ناشر= مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی
|چاپ= اول
|شهر=تهران
|ویرایش=