باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| زیرنویس تصویر =
| شعار = ز گهواره تا گور دانش بجوی{{سخ}} آرمان ایرانی برای جهانی شدن{{سخ}} یادگیری و زندگی
| نوع = [[نهاد عمومی غیردولتی|غیردولتی]]
| تأسیس = ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۱ هجری خورشیدی
| بنیانگذار = [[اکبر هاشمی رفسنجانی]]
کاربر گمنام