ویکی‌پدیا:سیاست ربات‌رانی/درخواست مجوز/HujiBot/وظیفه ۱۹: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏بحث: یک مورد مهم دیگر
(←‏بحث: یک مورد مهم دیگر)
می‌خواستم این موارد را با وخ انجام دهم، اما فکر کردم شاید بهتر باشد همه یک‌جا انجام شوند تا تاریخچه بیهوده شلوغ نشود. این فهرست فعلا به ذهنم رسید و احتمالا کم‌کم موارد دیگری اضافه شوند.
* تغییر {{para|وب‌گاه}} به وبگاه ([https://fa.wikipedia.org/w/index.php?search=insource%3A%2F%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%5Cs*%5C%3D%5B%5E%5C%7C%5D%2B%5C%7C%2F&title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns0=1 جستجوی مربوطه، با ۵۶ هزار مورد استفاده] که البته [https://fa.wikipedia.org/w/index.php?search=insource%3A%2F%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D8%AF+%D9%88%D8%A8%5B%5E%7D%5D%2B%D9%88%D8%A8%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%5Cs*%5C%3D%5B%5E%5C%7C%5D%2B%5C%7C%2F&title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns0=1 حدود پنج‌هزار موردش مربوط به الگوی یادکرد وب است]) {{انجام شد}}
;تاریخ
;تاریخ <small>([[:رده:خطای CS1: تاریخ]] با ۳۹ هزار صفحه)</small>
موارد زیر به {{پارا|تاریخ}}، {{پارا|تاریخ بازیابی}} و سایر معادل‌های آن اعمال می‌شوند:
* تغییر فرم تاریخ از {{چر}}dd-mm-yyyy به {{چر}}yyyy-mm-dd (که بسیار شایع است)
* اصلاح تاریخ‌های دارای فرم 0D ماه YYYY به D ماه YYYY (در واقع حذف صفر اعداد تک رقمیِ روز، در تاریخ‌های به فرم روز ماه سال)
* ادغام پارامترهای {{پارا|روز}} و {{پارا|ماه}} و {{پارا|سال}} در {{پارا|تاریخ}}. در صورت وجود {{پارا|تاریخ}} به یکی از دو فرم استاندارد {{چر}}yyyy-mm-dd یا dd ماه yyyy، آن سه پارامتر حذف شوند. به خصوص، مواردی که {{پارا|سال}} و {{پارا|تاریخ}} هر دو داده شده و {{پارا|تاریخ}} صحیح و منطبق بر {{پارا|سال}} است و {{پارا|سال}} می‌تواند حذف شود در [[:رده:نگهداری یادکرد:تاریخ و سال]] آمده است.
* اصلاح مواردی که تاریخ بازدید (یا تاریخ بازبینی) روز ندارد اما ماه و سال دارد (ر.ک صفحهٔ بحث) {{در حال انجام}}
;شابک (اجرا روی رده‌ی [[:رده:خطای CS1: شابک]])
* استفاده از «[[:en:Hyphen-minus|-]]» به جای «–» یا دیگر موارد مابین اعداد شابک.