ویکی‌پدیا:سیاست ربات‌رانی/درخواست مجوز/HujiBot/وظیفه ۱۹: تفاوت میان نسخه‌ها

* حذف پارامتر بی‌استفاده {{پارا|همان}} [https://fa.wikipedia.org/w/index.php?search=insource%3A%2F%5C%7B%5C%7B%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D8%AF%5B%5E%7D%5D%2B%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%5Cs*%5C%3D%5B%5E%5C%7C%5D%2B%5C%7C%2F&title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns0=1 جستجو]
* حذف پارامتر بی‌استفاده {{پارا|چاپ}} [https://fa.wikipedia.org/w/index.php?search=insource%3A%2F%5C%7B%5C%7B%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B1%D8%AF%5B%5E%7D%5D%2B%DA%86%D8%A7%D9%BE%5Cs*%5C%3D%5B%5E%5C%7C%5D%2B%5C%7C%2F&title=%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87%3A%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D9%88&profile=advanced&fulltext=1&advancedSearch-current=%7B%7D&ns0=1 جستجو]
;کاراکترهای نامرئی:
 
حذف دو کاراکتر [[نوخط|line feed]] و [[اتصال مجازی|zero width joiner]] از تمامی پارامترها :[[ویژه:جستجو/"line feed" OR "zero width joiner"|(جستجو]] و [https://en.wikipedia.org/wiki/Help:CS1_errors#%3Cchar%3E_character_in_|%3Cparam%3E=_at_position_n توضیح بیشتر])