تفاوت میان نسخه‌های «پادشاهی ماد»

جز
تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹)
جز
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
* {{یادکرد کتاب|عنوان=ایران در سپیده‌دم تاریخ|نام خانوادگی=کامرون|نام=جورج|ناشر=شرکت انتشارات علمی و فرهنگی|سال=۱۳۶۵|مکان=تهران|پیوند نویسنده=جورج کامرون|ترجمه=[[حسن انوشه]]}}
* {{یادکرد دانشنامه|نام خانوادگی=عبدی|نام=کامیار|پیوند نویسنده=کامیار عبدی|مقاله=اَرشتی ویگه|دانشنامه=دانشنامه ایران|جلد=۲|سال=۱۳۸۶|ناشر=بنیاد دائرةالمعارف بزرگ اسلامی|مکان=تهران|شابک=۱-۵۹-۷۰۲۵-۹۶۴-۹۸۷|صفحه=|نشانی=http://www.cgie.org.ir/fa/publication/entryview/11787}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=پادشاهی ماد|نام خانوادگی=علیف|نام=اقرار|ناشر=انتشارات ققنوس|سال=۱۳۸۸|شابک=۳978-۷۹۹964-۳۱۱311-۹۶۴799-۹۷۸3|مکان=تهران|پیوند نویسنده=اقرار علیف|ترجمه=[[کامبیز میربها]]}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=ایران و تمدن ایرانی|نام خانوادگی=هوار|نام=کلمان|ناشر=[[مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر|انتشارات امیرکبیر]]|سال=۱۳۶۳|مکان=تهران|فصل=امپراتوری مادها|پیوند نویسنده=کلمان هوار|ترجمه=[[حسن انوشه]]}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=داریوش و ایرانیان|نام خانوادگی=هینتس|نام=والتر|ناشر=نشر ماهی|سال=۱۳۸۷|شابک=۹۷۸-۹۶۴-۹۹۷۱-۲۰-۳|مکان=تهران|پیوند نویسنده=والتر هینتس|ترجمه=[[پرویز رجبی]]}}