تفاوت میان نسخه‌های «شمخال‌خان سلطان»

جز
تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹)
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
 
 
== منابع ==
* {{یادکرد|فصل=جلد اول|کتاب=زندگانی [[شاه عباس اول|شاه عباس اوّل]]|نویسنده=[[نصرالله فلسفی]]|ترجمه=|ناشر=انتشارات نگاه|شهر=تهران|کوشش=فرید مرادی|ویرایش=|صفحه=|سال=۱۳۹۱| شابک =ISBN 9789643517267}}
* {{یادکرد|فصل=|کتاب=شاه اسماعیل دوم صفوی|نویسنده=والتر هینتس|ترجمه=کیکاوس جهانداری|ناشر=شرکت انتشارات علمی و فرهنگی|شهر=تهران|کوشش=|ویرایش=|صفحه=|سال=۱۳۷۱| شابک =ISBN 9644453476 [http://www.bekhan.com/main/?page=30&bi=1101832]}}
 
[[رده:افراد ایرانی چرکس‌تبار]]