تفاوت میان نسخه‌های «جمهوری دومینیکن»

جز
تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹)
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
{{ویکی‌سفر}}
{{ویکی‌انبار-رده|Dominican Republic}}
* {{یادکرد|فصل=|کتاب=جغرافیای ایران و جهان (طبیعی و سیاسی)|نویسنده = مهدی علیخانی|ترجمه=|ناشر =انتشارات پور|شهر=تهران|کوشش=|ویرایش= |صفحه=|سال=۱۳۷۸|شابک= ۰964-۷90831-۹۰۸۳۱7-۹۶۴0}}
* {{یادکرد|فصل=|کتاب=نگاهی نو به کشورهای جهان|نویسنده = گیتاشناسی|ترجمه=|ناشر =سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی|شهر=تهران|کوشش=|ویرایش= همشهری|صفحه=|سال=۱۳۷۲|شابک=}}
{{کشورهای آمریکای شمالی}}