تفاوت میان نسخه‌های «خوشه ستاره‌ای باز»

جز
تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹)
جز (ربات: جایگزینی پیوند جادویی شابک با الگو شابک)
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
== منابع برای مطالعه بیشتر ==
{{چپ‌چین}}
* {{یادکرد|فصل= |کتاب=Universe|ناشر= W H Freeman|چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال= 1994 |شابک=0-7167-2379-4 |نویسنده= W.J. Kaufmann|نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |مقاله= |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}}
* {{یادکرد|فصل= |کتاب=Introductory Astronomy and Astrophysics|ناشر= Thomson Learning|چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال= 1997 |شابک=0-03-006228-4 |نویسنده= E.V.P. Smith, K.C. Jacobs, M. Zeilik, S.A. Gregory|نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |مقاله= |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}}
{{پایان چپ‌چین}}