تفاوت میان نسخه‌های «ایلام (تمدن)»

جز
تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹)
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
* {{یادکرد کتاب |نام خانوادگی=دیاکونوف|نام=ایگور|پیوند نویسنده=ایگور دیاکونوف|کتاب=[[تاریخ ایران کمبریج]]|ترجمه=تیمور قادری|سال=۱۳۸۷|ناشر=مهتاب| فصل=عیلام|جلد=دوم، قسمت اول|شهر=تهران|شابک=978-964-2-62-7886}}
* {{یادکرد|نام خانوادگی=مجیدزاده|نام=یوسف|پیوند نویسنده = یوسف مجیدزاده|کتاب=تاریخ و تمدن ایلام|ناشر =[[مرکز نشر دانشگاهی]]|شهر= تهران|سال=۱۳۸۷|شابک=978-964-01-0603-7}}
* {{یادکرد کتاب | نام خانوادگی =میرسعیدی| نام = نادر| پیوند نویسنده =| کتاب =تاریخ ایران باستان|ج=۱| سال =۱۳۹۰|فصل=تاریخ و تمدن ایلام باستان|ناشر =[[سمت (انتشارات)|سمت]] |بخش=چهارم|مکان = تهران | شابک =۹۷۸978-۹۶۴964-۵۳۰530-۴۸۸488-۹9}}
* {{یادکرد کتاب |نام خانوادگی=هینتس|نام=والتر|پیوند نویسنده=والتر هینتس|کتاب=دنیای گمشدهٔ عیلام|ترجمه=فیروز فیروزنیا|سال=۱۳۸۸|ناشر=انتشارات علمی و فرهنگی|شهر=تهران|شابک=978-600-121-018-1}}
* {{یادکرد کتاب | نام خانوادگی =هینتس | نام = والتر| پیوند نویسنده =والتر هینتس| عنوان =شهریاری ایلام| ترجمه=[[پرویز رجبی]] | سال =۱۳۸۹| ناشر = نشر ماهی|مکان = تهران | شابک =۹۷۸978-۹۶۴964-۹۹۷۱9971-۵۲52-۰0}}
* {{یادکرد کتاب | نام خانوادگی =هینتس | نام = والتر| پیوند نویسنده =والتر هینتس| عنوان =یافته‌های تازه از ایران باستان| ترجمه=[[پرویز رجبی]] | سال =۱۳۸۷| ناشر = ققنوس|مکان = تهران| شابک =978-964-311-638-5}}
{{چپ‌چین}}