تفاوت میان نسخه‌های «پادشاهی ماد»

جز
تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹)
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
* {{یادکرد کتاب|عنوان=[[امپراتوری هخامنشی (کتاب)|امپراتوری هخامنشی]]|نام خانوادگی=بریان|نام=پیر|ناشر=نشر فرزان روز|سال=۱۳۸۷|شابک=964-321-078-2|جلد=۱|مکان=تهران|پیوند نویسنده=پیر بریان|ترجمه=[[ناهید فروغان]]}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=کلیات تاریخ و تمدن ایران پیش از اسلام|نام خانوادگی=بیات|نام=عزیزالله|ناشر=دانشگاه ملی ایران|سال=۲۵۳۶|پیوند نویسنده=عزیزالله بیات}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ ایران باستان (۲): از ورود آریایی‌ها به ایران تا پایان هخامنشیان|نام خانوادگی=بیانی|نام=شیرین|ناشر=[[سمت|سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها]]|سال=۱۳۹۰|شابک=۹۷۸978-۹۶۴964-۴۵۹459-۶۹۸698-۸8|مکان=تهران|پیوند نویسنده=شیرین بیانی}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=ایران باستان|نام خانوادگی=پیرنیا|نام=حسن|ناشر=دنیای کتاب|سال=۱۳۶۹|جلد=نخست|مکان=تهران|پیوند نویسنده=حسن پیرنیا}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی=خالقی مطلق|نام=جلال|پیوند نویسنده=جلال خالقی مطلق|عنوان=هوشنگ و دیاکو|ژورنال=[[مجله ایران‌شناسی|ایران‌شناسی]]|سری=هشتم|شماره=۳۱|مکان=|ناشر=|تاریخ=پاییز ۱۳۷۵|سال=۱۳۷۵|ماه=[[پاییز]]|پیوند=http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/361420|تاریخ دسترسی=۱ آبان ۱۳۹۱|پیوند بایگانی=http://www.webcitation.org/6CyVJ5SN1|تاریخ بایگانی=۱۸ دسامبر ۲۰۱۲}}
* {{یادکرد ژورنال|نام خانوادگی=خالقی مطلق|نام=جلال|پیوند نویسنده=جلال خالقی مطلق|عنوان=کیخسرو و کوروش|ژورنال=[[مجله ایران‌شناسی]]|شماره=۱|مکان=تهران|تاریخ=بهار ۱۳۷۴|سال=۱۳۷۴|پیوند=http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/370620|پیوند بایگانی=http://www.webcitation.org/6CiKnb4DE|تاریخ بایگانی=۰۶ دسامبر ۲۰۱۲}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ ایران باستان|نام خانوادگی=خدادادیان|نام=اردشیر|ناشر=انتشارات سخن|سال=۱۳۸۶|شابک=۹۶۴964-۳۷۲372-۰۹۷097-۷7|جلد=نخست|مکان=تهران|پیوند نویسنده=اردشیر خدادادیان}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=[[تاریخ سیاسی هخامنشیان]]|نام خانوادگی=داندامایف|نام=محمد ع|ناشر=نشر و پژوهش فرزان روز|سال=۱۳۸۹|شابک=۹۷۸978-۹۶۴964-۳۲۱321-۳۱۰310-۷7|جلد=|مکان=تهران|پیوند نویسنده=محمد داندامایف|ترجمه=فرید جواهر کلام}}
* {{یادکرد کتاب | نام خانوادگی =دیاکونوف | نام =ایگور میخائیلوویچ| پیوند نویسنده =ایگور دیاکونوف| عنوان =تاریخ ماد | ترجمه =[[کریم کشاورز]]| سال =۱۳۸۶ | ناشر =شرکت انتشارات علمی و فرهنگی|مکان =تهران | شابک =۹۷۸978-۹۶۴964-۴۴۵445-۱۰۶106-۵5}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=[[تاریخ ایران کمبریج]]|نام خانوادگی=دیاکونوف|نام=ایگور میخائیلوویچ|ناشر=انتشارات مهتاب|سال=۱۳۹۰|شابک=۹۷۸978-۹۶۴964-۷۸۸۶7886-۶۴64-۲2|جلد=۲، قسمت اول|مکان=تهران|فصل=تاریخ ماد|پیوند نویسنده=ایگور دیاکونوف|ترجمه=تیمور قادری}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=تاریخ مردم ایران|نام خانوادگی=زرین‌کوب|نام=عبدالحسین|ناشر=[[مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر|انتشارات امیرکبیر]]|سال=۱۳۶۸|جلد=۱|مکان=تهران|فصل=افق‌های دور|پیوند نویسنده=عبدالحسین زرین‌کوب|عنوان جلد=ایران قبل از اسلام}}
* {{یادکرد کتاب|عنوان=ایران در سپیده‌دم تاریخ|نام خانوادگی=کامرون|نام=جورج|ناشر=شرکت انتشارات علمی و فرهنگی|سال=۱۳۶۵|مکان=تهران|پیوند نویسنده=جورج کامرون|ترجمه=[[حسن انوشه]]}}