تفاوت میان نسخه‌های «احمد تفضلی»

جز
تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹)
(زبان پهلوی ادبیات و دستور آن (کتاب)‏)
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
* {{یادکرد ژورنال | نام خانوادگی = آموزگار| نام = ژاله| عنوان =زندگی‌نامهٔ علمی احمد تفضلی| ژورنال =ماهنامه کلک: ماهنامه فرهنگی و هنری | شماره =۸۳و۸۰| مکان =تهران | تاریخ =آبان و بهمن ۱۳۷۵| زبان = fa}}
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی =آموزگار | نام =ژاله |کوشش = علی‌اشرف صادقی|کتاب=یادنامه احمد تفضلی |سال=۱۳۷۹ |ناشر=انتشارات سخن|شهر=تهران |شابک=۹۶۴-۹۹۶۱-۶۱-۴}}
* {{یادکرد کتاب |نام خانوادگی=شریفی |نام=محمد|ویراستار= محمدرضا جعفری |کتاب=فرهنگ ادبیات فارسی|سال=۱۳۸۷ |ناشر=فرهنگ نشر نو و انتشارات معین|شهر=تهران |شابک=۹۷۸978-۹۶۴964-۷۴۴۳7443-۴۱41-۸8}}
{{قتل‌های زنجیره‌ای ایران}}
{{ایران‌شناسان}}