باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹)
در کل قانون بنفورد یکی از بنیان‌های روش‌های کشف [[تقلب]] و کلاه‌برداری است.<ref>{{Cite journal|first=Hal |last=Varian |authorlink=Hal Varian |title=Benford's Law (Letters to the Editor) |journal=[[The American Statistician]]|year=1972 |issue=3 |volume=26 |page=65 |doi=10.1080/00031305.1972.10478934 }}</ref>
 
این قانون به ظاهر عجیب در بسیاری از داده‌ها برقرار است، مثلاً در صورتحساب‌های برق، شمارهٔ خیابان‌ها، قیمت سهام، مقدار جمعیت، آمار مرگ‌ومیر، طول رودخانه‌ها، ثابت‌های فیزیک و ریاضیات، و فرایندهایی که از [[توزیع توانی]] پیروی می‌کنند (که در طبیعت بسیار فراوانند). این قانون مستقل از پایه‌ای که عددها در آن بیان می‌شوند برقرار است، هرچند که احتمال تکرار عددها در هر پایه متفاوت از پایه‌های دیگر است. بین آماردانان و دانشمندان [[علوم سیاسی]] در مورد اعمال پذیری قانون بنفورد به داده‌های انتخاباتی اختلاف نظر وجود دارد. برخی مانند والتر میبین،<ref>Walter R. Mebane, Jr.</ref> استاد آمار و علوم سیاسی [[دانشگاه میشیگان]] معتقدند که رقم دوم داده‌ها از توزیع بنفورد پیروی می‌کند،<ref name="Mebane">{{یادکرد|فصل=|کتاب=|ناشر= |چاپ= |شهر= |کوشش= |ویرایش= |سال=|شابک=|نویسنده=Walter R. Mebane, Jr. |نویسندگان سایر بخش‌ها=|ترجمه=|صفحه= |زبان=en |مقاله= [http://www-personal.umich.edu/~wmebane/note19jun2009.pdf Note on the presidential election in Iran, June 2009] |ژورنال= |نشریه= |تاریخ= |دوره= |شماره= |شاپا=}} Retrieved on 2009-06-15.</ref> در حالی که گزارش مرکز کارتر<ref>Carter Center (2005). [http://www.cartercenter.org/documents/2020.pdf Observing the Venezuela Presidential Recall Referendum: Comprehensive Report], Claim 4, p. 134</ref> این دیدگاه را رد می‌کند.
[[پرونده:Logscale.svg|وسط|بندانگشتی|800px|یک مقیاس لگاریتمی. اگر یک نقطهٔ X تصادفی را روی محور انتخاب کنیم، تقریباً در ۳۰٪ موارد رقم نخست عدد متناظر ۱ خواهد بود. (پهن‌ترین نوار در هرکدام از توان‌های ده).]]
{{-}}