تفاوت میان نسخه‌های «چندهمسری»

جز
تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹)
جز (اصلاح یادکردها (وظیفه ۱۹))
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
* از فرهنگ چند همسری تا حقوق چند همسری
https://journals.ut.ac.ir/article_21073_2e5f320d8caf495d2c5b1c993b8df18f.pdf
{{یادکرد|فصل= |کتاب=آناتومی جامعه یا سنة الله: مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی کاربردی |نویسنده=فرامرز رفیع پور |ترجمه= |ناشر=انتشارات کاوه |چاپ= |شهر=تهران |کوشش= |ویرایش= |صفحه= |سال=۱۳۷۷ |شابک=}}
{{ویکی‌انبار-رده|Polygamy}}
* From the Culture of Polygamy to the Right of Polygamy