باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۴ ماه پیش
جز
تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹)
* {{یادکرد|کتاب=The Shorter Cambridge Medieval History|نویسنده = سی. دبلیو. پریوایت-اُرتون|ناشر =انتشارات [[دانشگاه کمبریج]]|شهر=کمبریج|سال=۱۹۷۱}}
{{چپ‌چین}}
* {{یادکرد دانشنامه | نام خانوادگی = Levi Della Vida| نام = G| پیوند نویسنده = | نام خانوادگی۲ =Bonner | نام۲ = M |دانشنامه = [[دانشنامه اسلام|Encyclopaedia of Islam]] | مقاله = ʿUmar (I) b. al-K̲h̲aṭṭāb|پیوند مقاله = |ویرایش = second | سال = ۲۰۰۰| ناشر = [[انتشارات بریل|E. J. Brill]] | جلد = ۱۰ | عنوان جلد = T-U | مکان = Leiden | شابک = ۹۰90-۰۴04-۱۱۲۱۱11211-۱1| صفحه = ۸۱۸–۲۱ | زبان = en}}
{{پایان چپ‌چین}}
<!--{{refend}} -->