باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹)
 
== منابع ==
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=ناجی|نام=محمدرضا|پیوند نویسنده= محمدرضا ناجی|فصل=|ویراستار=|عنوان= فرهنگ و تمدن اسلامی در قلمرو سامانیان|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۷۰|ناشر=امیرکبیر|مکان=تهران|شابک= ۹۶۴964-۰۰00-۱۰۸۶1086-۳3}}
* {{یادکرد کتاب|نام خانوادگی=هروی |نام= جواد|پیوند نویسنده= جواد هروی|فصل=|ویراستار=|عنوان= تاریخ سامانیان عصر طلایی تاریخ ایران|ترجمه=|جلد=|سال=۱۳۸۲|ناشر=امیرکبیر|مکان=تهران|شابک=۹۶۴_۰۰۰۷۶۴_۱964_000764_1}}
 
{{شاهان سامانی}}