تفاوت میان نسخه‌های «بوسنی و هرزگوین»

←‏جنگ جهانی اول: فارسی‌سازی
جز (←‏سیاست: فارسی‌سازی)
(←‏جنگ جهانی اول: فارسی‌سازی)
 
=== جنگ جهانی اول ===
منطقه بوسنی که باشندگان ش از نژاد [[اسلاو]] دارند،اند، باقی‌مانده قلمروی اروپایی امپراتوری عثمانی مسلمان بود؛ موردمیدان منازعهکشمکش صربها[[ملی‌گرایان]] صرب و [[امپراتوری اتریش-مجارستان]] قرار داشتبود. [[جنگ جهانی اول]] از پایتخت بوسنی و هرزگووین ([[سارایوو]]) و با [[ترور آرشیدوک فرانتس فردیناند]] ولیعهد [[امپراتوری اتریش-مجارستان به دست صربی ملی‌گرا در [[سارایوو]]، توسطپایتخت یککنونی صرببوسنی ملیو گراهرزگووین آغازجرقه شد؛خورد؛ باعث شد صربستان و امپراتوری اتریش و بالطبع در ادامه متحدین آنان: امپراتوری روسیه و امپراتوری آلمان با هم درگیر جنگ گسترده شوند. انگلیسانگلستان به دلیل رقابت کشورهای اروپایی، در عملیات ترور و ایجاد این تخاصم اروپایی نقش داشت{{مدرک}}. امپراتوریهایامپراتوری‌های عثمانی و فرانسه و انگلیس نیز وارد این جنگ بزرگ فراگیر شدند.
 
=== جنگ جهانی دوم ===