تفاوت میان نسخه‌های «دل‌دار (مجموعه تلویزیونی)»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* [[خیام وقار کاشانی]] (صادق - دوست آرش)
* [[شادی مختاری]] (ندا - زن رامین)
* [[سجاد دیرمینا]] (رامین - برادر رونا و شوهر ندا)
 
== منابع ==
کاربر گمنام