تفاوت میان نسخه‌های «مانیفست حزب کمونیست»

جز
ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:
جز
جز (ویرایش به‌وسیلهٔ ابرابزار:)
{{Infobox book
| name = بیانیه یبیانیهٔ حزب کمونیست{{سخ}}<small>The Communist Manifesto</small>
| image = communist-manifesto.png
| image_size = 150
| translator = ساموئل مور
}}
'''بیانیه یبیانیهٔ حزب کمونیست''' {{به آلمانی|Manifest der Kommunistischen Partei}} اثری سیاسی است که در [[قرن نوزدهم]] توسّط [[کارل مارکس]] و [[فردریش انگلس]] نوشته شده‌است. این کتاب اوّلین بار در ۲۱ فوریه ۱۸۴۸ منتشر شد و از آن هنگام تاکنون یکی از تأثیرگذارترین متن‌های سیاسی دنیا به‌شمار می‌رود.<ref>{{آغاز چپ‌چین}}Seymour-Smith, Maerin (1998). The 100 Most Influential Books Ever Written: The History of Thought from Ancient Times to Today. Secaucus, NJ: Citadel Press.{{پایان چپ‌چین}}</ref>{{مدرک|شماره صفحه کتاب؟}} اکثریت قریب به اتّفاق کمونیست‌های دنیا این کتاب را پرچم و برنامهٔ خود می‌دانند. بیانیه بلافاصله پس از انتشار به [[زبان آلمانی]]، به [[زبان انگلیسی|زبان‌های انگلیسی]]، [[زبان فرانسوی|فرانسه]]، [[زبان ایتالیایی|ایتالیایی]]، [[زبان هلندی|هلندی]] و [[زبان دانمارکی|دانمارکی]] هم منتشر شد و در سال‌های بعد به تمامی زبان‌ها ترجمه شد.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده=|کد زبان=fa|تاریخ=|وبگاه=کتاب‌نیوز|نشانی=http://ketabnews.com/detail-1448-fa-174.html|عنوان=مانیفست (بیانیه حزب کمونیست)|نشانی بایگانی=http://web.archive.org/web/20160305021721/http://ketabnews.com/detail-1448-fa-174.html|تاریخ بایگانی=5 March 2016}}</ref>
 
این بیانیه در واقع برنامهٔ [[اتحادیه کمونیست‌ها]] بود که توسط مارکس و انگلس منتشر شد. [[تز]] اصلی این برنامه چگونگی سرنگونی سرمایه‌داری با عمل انقلابی [[پرولتاریا]] و حرکت به‌سوی جامعه‌ای بی‌طبقه است.
== جمله‌های معروف ==
[[پرونده:Karl Marx Grave.jpg|بندانگشتی|200px|در قسمت بالایی مقبره، نوشتهٔ «[[کارگران جهان متحد شوید!|کارگران جهان متّحد شوید]]» به چشم می‌خورد.|جایگزین=]]
بسیاری از این جمله‌های کتاب شعار بسیاری از کمونیست‌ها هستند. برای مثال جملهٔ آغازین آن: «شبحی بر فراز اروپا در گشت و گذار است … شبح کمونیسم» و جملهٔ پایانی آن: «[[کارگران جهان متحد شوید!]]» که شعار احزاب کمونیستی، فیلم‌ها و سرودهای مختلف بوده و بر مقبرهٔ کارل مارکس در [[هایگیت]] نیز درج شده استشده‌است.
 
== ترجمه به فارسی ==
مانیفست کمونیست چندین بار به زبان فارسی ترجمه شده و با مشخصات زیر به چاپ رسیده‌است:
* مارکس، کارل و انگلس، فردریک. ''مانیفست بیانیۀبیانیهٔ حزب کمونیست''، تهران: از انتشارت کتاب کمیسیون ترجمه آثار بینبین‌المللی، المللی،بنگاهبنگاه آذر، ۱۳۲۴.
* مارکس، کارل و انگلس، فردریک. ''مانیفست حزب کمونیست''، ترجمۀترجمهٔ محمد پورهرمزان، بی‌جا: بی‌نا، ××۱۳.
* ک. مارکس، ف. انگلس. ''مانیفست حزب کمونیست''، مسکو: ادارهٔ نشر مطبوعات به زبان‌های خارجی، ‏‫‏۱۹۵۱م=۱۳۳۰.
 
* ک. مارکس، ف. انگلس. ‏‫''مانیفست حزب کمونیست''،‮‬‏‫، مسکو‏‫پکن‮‬‏‫: ادارۀادارهٔ نشر مطبوعات بهنشریات زبان‌های خارجی،خارجی‮‬‏‫، ‏‫‏۱۹۵۱م۱۹۷۲م‏=۱۳۳۰۱۳۵۱. ‮‬
* ک. مارکس، ف. انگلس. ‏‫''مانیفست حزب کمونیست (ترجمهٔ جدید)''‮‬‏‫،، ‏‫پکن‮‬‏‫:ترجمهٔ ادارۀمحمد نشریاتپورهرمزان، تهران: حزب زبان‌هایتودهٔ خارجی‮‬‏‫،ایران، ۱۹۷۲م‏=۱۳۵۱۱۳۵۹.‮‬
* ک. مارکس، ف. انگلس. ب‍ی‍ان‍ی‍ه ک‍م‍ون‍ی‍س‍ت، ت‍رج‍م‍هٔ ب‍ره‍ان رض‍ائ‍ی، ن‍ی‍وی‍ورک: بی‌نا، ۱۳۵۵.
* ک. مارکس، ف. انگلس. ''مانیفست حزب کمونیست‌‌‌‌‌ (ترجمۀ جدید)''، ترجمۀ محمد پورهرمزان، تهران: حزب تودۀ ایران، ۱۳۵۹.
* مارکس، کارل و انگلس، فردریک. ''م‍ان‍ی‍ف‍س‍ت ک‍م‍ون‍ی‍س‍ت‌''، ترجمهٔ ف‍روغ ای‍م‍ان‍ی، ک‍اری‍ک‍ات‍وره‍ا از رو - م‍ارچ‍ن‍ارو، ت‍ه‍ران: بی‌نا، چاپ سوم: ۱۳۵۸.
 
* مارکس و انگلس، ''مانیفست حزب کمونیست''، ترجمه مصطفی مفیدی، تهران: بی‌نا، ۱۳۵۹. ‮‬
* ک. مارکس، ف. انگلس. ب‍ی‍ان‍ی‍ه‌ ک‍م‍ون‍ی‍س‍ت‌،‌ ت‍رج‍م‍ۀ ب‍ره‍ان‌ رض‍ائ‍ی‌، ن‍ی‍وی‍ورک‌: بی‌نا، ۱۳۵۵.
* مارکس، کارل و انگلس، فردریک. ''م‍ان‍ی‍ف‍س‍ت‌مانیفست ک‍م‍ون‍ی‍س‍ت‌کمونیست''، ترجمۀدر ف‍روغ‌''مانیفست، ای‍م‍ان‍ی‌، ک‍اری‍ک‍ات‍وره‍اپس از روصد -و م‍ارچ‍ن‍ارو،پنجاه ت‍ه‍ران‌:سال''، بی‌نا،پانیچ، چاپلئو سومو لیز، کالین، ترجمهٔ حسن مرتضوی، تهران: ۱۳۵۸آگه، ۱۳۷۹.
* مارکسمارکس، کارل و انگلس، فردریک. ''مانیفست حزب کمونیست''، ترجمه‏‫ترجمهٔ مصطفیمسعود مفیدی،صابری، تهران: بی‌نا،طلایه پرسو‏‫، ۱۳۵۹‏‫۱۳۸۸.‮‬
* مارکس، کارل و انگلس، فردریک. ''مانیفست کمونیستکمونیسم''، درترجمهٔ ''مانیفست،مرضیه پس از صد و پنجاه سال''، پانیچ، لئو و لیز، كالین، ترجمۀ حسن مرتضوی،خسروی، تهران: آگه،روزگار ۱۳۷۹نو‏‫، ۱۳۹۳. ‮‬
* مارکس، کارل و انگلس، فردریک. ''مانیفست حزب کمونیست''، ‏‫ترجمۀ‏‫ترجمهٔ مسعودشهاب صابری،برهان، تهرانکلن: طلایه پرسو‏‫،کتاب‌آنلاین، ‏‫۱۳۸۸‏‫۲۰۱۴م=۱۳۹۳.
* مارکس، کارل و انگلس، فردریک. ''مانیفست کمونیسم''، ترجمۀ مرضیه خسروی، تهران: روزگار نو‏‫، ۱۳۹۳.‮‬
* مارکس، کارل و انگلس، فردریک. ''مانیفست حزب کمونیست''، ‏‫ترجمۀ شهاب برهان، کلن: کتاب‌آنلاین، ‏‫۲۰۱۴م=۱۳۹۳.
 
== منابع ==