تفاوت میان نسخه‌های «علی بن ابی‌طالب»

جز
تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹)
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
* {{یادکرد کتاب |نام خانوادگی=کتانی|نام= عبد الحی|پیوند نویسنده=|کتاب= نظام الحکومة النبویة |سال=|ناشر=دارالارقم بن ابی الارقم|شهر=بیروت|شابک=}}
* {{یادکرد کتاب |نام خانوادگی=لباف |نام=علی |عنوان=مظلومی گمشده در سقیفه |سال=۱۳۸۵ |ناشر=منیر |مکان=تهران |شابک=۹۷۸-۹۶۴-۵۶۰۱-۹۹-۱}}
* {{یادکرد دانشنامه |نام خانوادگی=مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی |نام=|دانشنامه=[[دانشنامه بزرگ اسلامی]] |مقاله=تبوک |نشانی پیوند مقاله =http://lib.eshia.ir/23022/14/5765|ویرایش= |سال=۱۳۶۷ (چاپ اول) |ناشر=[[مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی]] |جلد=۱۴ |مکان=ایران|شابک=964-7025-54-8 |صفحه=۵۷۶۵ |زبان=fa |ش=}}
* {{یادکرد ژورنال |نام خانوادگی=منتظری مقدم|نام=حامد|عنوان=بررسی کاربردهای لقب «امیرالمؤمنین» در بستر تاریخ اسلام|ژورنال=تاریخ در آیینه پژوهش|شماره=۱۷|سال=۱۳۸۷ |صفحه=۵۲–۱۲۷ |پیوند=http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/745991}}
* {{یادکرد| کوشش =زیر نظر [[غلامحسین مصاحب]] و [[رضا اقصی]]| فصل = علی| عنوان =[[دائرةالمعارف فارسی]] | جلد =۲، ق. ۱| سال =۱۳۸۱| سال اصلی = ۱۳۵۶| ناشر = [[مؤسسه انتشاراتی امیرکبیر]]، [[شرکت سهامی کتاب‌های جیبی]]| مکان =تهران| شابک =964-303-044-X| صفحه = ۱۷۶۲–۱۷۶۰}}
{{چپ‌چین}}
* {{یادکرد دانشنامه |نام خانوادگی=Bar-Asher |نام=Meir |مقاله=Shīʿism and the Qurʾān |دانشنامه=[[دانشنامه قرآن|Encyclopedia of Quran]] |نام ویراستار=Jane Dammen |نام خانوادگی ویراستار=McAuliffe |پیوند ویراستار=جین دمن مک‌آولیف |ناشر=[[انتشارات بریل|Brill Online]] |سال=۲۰۰۴ |نشانی پیوند مقاله =http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-the-quran/shiism-and-the-quran-COM_00181 |زبان=en}}
* {{یادکرد کتاب |نام خانوادگی=Cobb |نام=Paul M. |کتاب=White Banners: Contention in ʻAbbāsid Syria, 750–880 |فصل=Notes |پیوند=http://books.google.com/books?id=2C6KIBw4F9YC&lpg=PA169&dq=anti%20alid&pg=PA169#v=onepage&q=anti%20alid&f=false |سال=۲۰۰۱ |ناشر=SUNY Press |مکان=Albany |شابک=9780791491096 |زبان=en}}
* {{یادکرد کتاب |نام خانوادگی=Cooperson |نام=Michael |پیوند نویسنده=مایکل کوپرسن |کتاب=Classical Arabic Biography: The Heirs of the Prophets in the Age of al-Ma'mun |فصل=The Caliph al-Mamun |پیوند=http://books.google.com/books?id=B38tRebLIrMC&lpg=PP1&pg=PA25#v=onepage&q&f=false |سال=۲۰۰۰ |ناشر=Cambridge University Press |مکان=Cambridge |شابک=9781139426695 |زبان=en}}
* {{یادکرد دانشنامه |نام خانوادگی=Daftary |نام=Farhad |پیوند نویسنده=فرهاد دفتری |مقاله=ʿAlids |دانشنامه=[[دانشنامه اسلام|Encyclopaedia of Islam]] |ویرایش=3rd |سال=۲۰۱۴ |ناشر=[[انتشارات بریل|Brill Online]] |مکان=Leiden |نشانی پیوند مقاله =http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-3/alids-COM_26329 |زبان=en}}
* {{یادکرد کتاب |نام خانوادگی=Dakake |نام=Maria Massi |پیوند نویسنده=ماریا دقاق |عنوان=The Charismatic Community: Shi'ite Identity in Early Islam |ناشر=SUNY Press |سال=۲۰۰۸ |مکان=Albany |شابک=0791470334 |زبان=en}}
* {{یادکرد دانشنامه |نام خانوادگی=Dakake |نام=Maria |مقاله=Ḡadīr Ḵomm |دانشنامه=[[دانشنامه ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]] |ویرایش=online |سال=۲۰۰۰ |نشانی پیوند مقاله =http://www.iranicaonline.org/articles/gadir-komm- |تاریخ بازبینی=6 June 2014 |زبان=en |پیوند بایگانی=https://web.archive.org/web/20131116224702/http://www.iranicaonline.org/articles/gadir-komm- |تاریخ بایگانی=16 November 2013}}
* {{یادکرد کتاب |نام خانوادگی=Donner |نام=Fred M. |پیوند نویسنده=فرد دانر |نام ویراستار=John L. |نام خانوادگی ویراستار=Esposito |پیوند ویراستار=جان اسپوزیتو |فصل=Muhammad and the Caliphate |نشانی فصل=http://books.google.com/books?id=imw_KFD5bsQC&lpg=PP1&dq=The%20Oxford%20History%20of%20Islam&pg=PA1#v=onepage&q=The%20Oxford%20History%20of%20Islam&f=false |کتاب=The Oxford history of Islam |سال=۱۹۹۹ |ناشر=Oxford University Press |مکان=New York |زبان=en |شابک=9780195107999}}
* {{یادکرد کتاب |نام خانوادگی=Donzel |نام=E J van |کتاب=Islamic Desk Reference |ف=Fatima |ناشر=E.J. Brill |مکان=Leiden |سال=۱۹۹۴ |شابک=9789004097384 |زبان=en}}
* {{یادکرد کتاب |نام خانوادگی=Esposito |نام=John L. |پیوند نویسنده=جان اسپوزیتو |عنوان=The Oxford dictionary of Islam |پیوند=http://books.google.com/books?id=6VeCWQfVNjkC&printsec=frontcover&dq=The+Oxford+dictionary+of+Islam&hl=en&sa=X&ei=euZkT9qJOIftsgbRlf3cBQ&ved=0CDQQuwUwAA |سال=۲۰۰۴ |ناشر=Oxford University Press |مکان=New York |شابک=9780195125597 |زبان=en}}
* {{یادکرد دانشنامه |نام خانوادگی=Gibb |نام=H.A.R. |پیوند نویسنده=همیلتون الکساندر روسکین گیب |دانشنامه=[[دانشنامه اسلام|Encyclopaedia of Islam]] |مقاله=Amīr al-Muʾminīn |پیوند مقاله=http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/amir-al-muminin-SIM_0617 |ویرایش=2nd |سال=۱۹۸۶ |ناشر=[[انتشارات بریل|E. J. Brill]] |زبان=en}}
* {{یادکرد دانشنامه |نام خانوادگی=Gleave |نام=Robert M. |مقاله=ʿAlī b. Abī Ṭālib |دانشنامه=[[دانشنامه اسلام|Encyclopaedia of Islam]] |ویرایش=3rd |سال=۲۰۱۴ |ناشر=[[انتشارات بریل|Brill Online]] |مکان=Leiden |نشانی پیوند مقاله =http://brillonline.nl/entries/encyclopaedia-of-islam-3/ali-b-abi-talib-COM_26324 |زبان=en}}
* {{یادکرد کتاب |نام خانوادگی=Goldziher |نام=Ignác |پیوند نویسنده=ایگناز گلدزیهر |کتاب=Muslim Studies |فصل=The Hadith in its relation to the conflicts of the parties in Islam |پیوند=http://books.google.com/books?id=s6sYxzbiP-gC&lpg=PA120&dq=anti%20alid%20hadith&pg=PA120#v=onepage&q=anti%20alid%20hadith&f=false |سال=۱۹۷۳ |ناشر=SUNY Press |مکان=Albany |جلد=۱ |شابک=9780873952347 |زبان=en}}
* {{یادکرد دانشنامه |نام خانوادگی=Heck |نام=Paul L. |مقاله=Politics and the Quran |سال=۲۰۰۴ |دانشنامه=[[دانشنامه قرآن|Encyclopaedia of Quran]] |زبان=en}}