باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹)
=== دانشنامه ===
{{چپ‌چین}}
* {{یادکرد دانشنامه | نام خانوادگی =Amini| نام =Moḥammad | پیوند نویسنده =محمد امینی | مقاله =KASRAVI, AḤMAD ii. ASSASSINATION | دانشنامه =[[دانشنامه ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]] | ویرایش = | جلد=۱۶ | سال =2012a | ناشر =Bibliotheca Persica Press | مکان =New York | شابک = | صفحه =۹۲–۹۴ | نشانیپیوند مقاله =http://www.iranicaonline.org/articles/kasravi-ahmad-ii | تاریخ بازبینی =۲۰۱۲–۰۶–۰۳| نشانی بایگانی =http://www.webcitation.org/6BI25JbyT |تاریخ بایگانی =۲۰۱۲–۰۶–۰۳ |زبان=en}}
* {{یادکرد دانشنامه |نام خانوادگی=Amini |نام=Mohammad |پیوند نویسنده=محمد امینی |مقاله=KASRAVI, AḤMAD v. AS SOCIAL AND RELIGIOUS REFORMER |دانشنامه=[[دانشنامه ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]] |ویرایش=|جلد=۱۶ |سال=2012b |ناشر=Bibliotheca Persica Press |مکان=New York |شابک=|صفحه=۹۷–۹۹ |نشانی پیوند مقاله =http://www.iranicaonline.org/articles/kasravi-ahmad-v |تاریخ بازبینی=۲۰۱۲–۰۶–۰۳|زبان=en| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/6EZcnQGqT | تاریخ بایگانی = 20 February 2013}}
* {{یادکرد دانشنامه |نام خانوادگی۱=Amini|نام۱=M|پیوند نویسنده۱=محمد امینی |نام خانوادگی۲=EIr|نام۲=|پیوند نویسنده۲=|مقاله=KASRAVI, AḤMAD vii. A BIBLIOGRAPHICAL SURVEY |دانشنامه=[[دانشنامه ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]] |ویرایش=|جلد=۱۶ |سال=2012c |ناشر=Bibliotheca Persica Press |مکان=New York |شابک=|صفحه=۱۰۲–۱۰۵ |نشانی پیوند مقاله =http://www.iranicaonline.org/articles/kasravi-ahmad-vii |تاریخ بازبینی=۲۰۱۲–۰۶–۰۳|زبان=en| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/6EZcnslyy | تاریخ بایگانی = 20 February 2013}}
* {{یادکرد دانشنامه | نام خانوادگی =JAZAYERY| نام =M. A| پیوند نویسنده =محمدعلی جزایری| مقاله =KASRAWĪ TABRĪZĪ| دانشنامه =[[دانشنامه اسلام|Encyclopædia of Islam]] | ویرایش =۲ | جلد=۴ | سال =۱۹۹۷ | ناشر =E. J. BRILL | مکان =LEIDEN | شابک =90 04 05745 5 | صفحه =۷۳۲–۳۳ | زبان =en}}
* {{یادکرد دانشنامه |نام خانوادگی=Manafzadeh |نام=Alireza |پیوند نویسنده=علیرضا مناف‌زاده |مقاله=KASRAVI, AḤMAD iii. AS HISTORIAN |دانشنامه=[[دانشنامه ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]] |ویرایش=|جلد=۱۶ |سال=2012a |ناشر=Bibliotheca Persica Press |مکان=New York |شابک=|صفحه=۹۴–۹۷ |نشانی پیوند مقاله =http://www.iranicaonline.org/articles/kasravi-ahmad-iii |تاریخ بازبینی=۲۰۱۲–۰۶–۰۳|زبان=en| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/6EZcoEAhO | تاریخ بایگانی = 20 February 2013}}
* {{یادکرد دانشنامه |نام خانوادگی=Manafzadeh |نام=Ali Reżā |پیوند نویسنده=علیرضا مناف‌زاده |مقاله=KASRAVI, AḤMAD i. LIFE AND WORK |دانشنامه=[[دانشنامه ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]] |ویرایش=|جلد=۱۶ |سال=2012b |ناشر=Bibliotheca Persica Press |مکان=New York |شابک=|صفحه=۸۷–۹۲ |نشانی پیوند مقاله =http://www.iranicaonline.org/articles/kasravi-ahmad-i |تاریخ بازبینی=۲۰۱۲–۰۶–۰۳|زبان=en| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/6EZcoZpH5 | تاریخ بایگانی = 20 February 2013}}
* {{یادکرد وب |نام خانوادگی=Parvin |نام=Nassereddin |عنوان=PEYMĀN |نشانی=http://www.iranicaonline.org/articles/peyman-periodical |بازبینی=۳/۷/۲۰۱۳ |اثر=Encyclopædia Iranica |تاریخ=March 6, 2009 |ناشر= |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |کد زبان=en}}
* {{یادکرد دانشنامه |نام خانوادگی=Ridgeon |نام=Lloyd |پیوند نویسنده=لوید ریجن|مقاله=KASRAVI, AḤMAD vi. ON MYSTICISM AND PERSIAN SUFI POETRY |دانشنامه=[[دانشنامه ایرانیکا|Encyclopædia Iranica]] |ویرایش=|جلد=۱۶ |سال=۲۰۱۲ |ناشر=Bibliotheca Persica Press |مکان=New York |شابک=|صفحه=۹۹–۱۰۱ |نشانی پیوند مقاله =http://www.iranicaonline.org/articles/kasravi-ahmad-vi |تاریخ بازبینی=۲۰۱۲–۰۶–۰۳|زبان=en| پیوند بایگانی = http://www.webcitation.org/6EZcov1Vj | تاریخ بایگانی = 20 February 2013}}
{{پایان چپ‌چین}}