باز کردن منو اصلی

تغییرات

خنثی‌سازی ویرایش 26101990 توسط 5.117.91.18 (بحث) تغییرات بدون منبع
▪[[پارس]]
 
▪[[لک]]([[کرد و لر پیکره ای از قوم لک می باشندشود]])
 
▪[[طبری]]([[مردم مازندرانی]])