تفاوت میان نسخه‌های «جرج برنارد شاو»

|{{چپ‌چین}}Mrs Warren's Profession{{پایان چپ‌چین}}
|{{چپ‌چین}}۱۸۹۳{{پایان چپ‌چین}}
|[[بزرگ علوی]]
|-
|''[[مرد و اسلحه]]'' / ''[[سرباز شکلاتی]]''
|{{چپ‌چین}}Man and Superman{{پایان چپ‌چین}}
|{{چپ‌چین}}۱۹۰۲–۰۳{{پایان چپ‌چین}}
|[[ابراهیم گلستان]] یک پرده از این نمایشنامه را با نام ''دون ژوان در جهنّم'' ترجمه کرده
|
|
|-