تفاوت میان نسخه‌های «شواهد تبار مشترک»

۱٬۹۷۷ بایت اضافه‌شده ،  ۱۰ ماه پیش
atavisms
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با استفاده از AWB)
(atavisms)
{{مفاهیم نظریهٔ تکامل}}
 
'''شواهد تبار مشترک''' سازواره‌ها[[ارگانیسم‌های یازنده]]، ارگانیسم‌هایدر زنده،طول دهه‌ها توسط دانشمندانی که در رشته‌های مختلفی تحقیقپژوهش می‌کنند در طول دهه‌ها کشف شده‌اند، که نشان می‌دهند کل حیات بر روی زمین از جدی یگانه می‌آید، به عبارتی دیگر: [[نسب مشترک|تبار مشترک]] تمامی [[زندگی|حیات بر روی زمین]] از یک [[جهان‌نیای پایانی]]<ref group="پانویس">Last universal common ancestor، مخفف: LUCA</ref> توسعه یافته‌است.یافته‌است؛ اینو شواهد،این، چارچوبی نظری را بنا می‌گذارد که نظریه فرگشت بر آن قرار می‌گیرد، و نشان می‌دهد که [[فرگشت انسان|فرگشت]] دارد اتفاق می‌افتد، و قادر است تا روال‌هایروال‌هایی طبیعی ایرا که منجر به [[تنوع زیستی]] زمین شده‌اندرا راایجاد کرده‌اند نشان بدهد. به علاوه، این شواهد [[سنتز مدرن|سنتز فرگشتی مدرن]] را پشتیبانی می‌کنند — [[تئوری علمی|نظریه علمی]] فعلی ایکنونی‌ای که چگونگیتوضیح ومی‌دهد چراییچگونه و دگرگونیچرا حیات در طول زمان رادگرگون توضیح می‌دهدمی‌شود. زیست‌شناسان تکاملی شواهد و مدارک تبار مشترک را،را در طول تمام مسیر به عقب تا [[جهان‌نیای پایانی|آخرین جهان‌نیای پایانی]]، با ایجاد پیش بینی‌های قابل راستی آزمایی، راستی آزمایی فرضیه‌ها، و ساخت نظریه‌هایی که علت‌هایش را توضیح بدهنددهند و روشن کنند، بهمستند اثبات می‌رسانندمی‌کنند.
 
مقایسه [[توالی اسید نوکلئیک|توالی‌های ژنتیکی دی‌ان‌ای]] ارگانیسم‌ها آشکار کرده‌است که ارگانیسم‌هایی که ازبه لحاظ [[تبارزایش|تبارزایشی]]<ref group="پانویس">Phylogenetics</ref> به هم نزدیکند، درجه بالایی از شباهت قطعات ژنتیکی مانند [[شبه‌ژن]]‌ها را نیز دارند، که شبه‌ژن‌ها بخش‌هایی از [[دی‌ان‌ای]] هستند که با ژنی در یک [[ارگانیسم]] مرتبط، [[هم‌ساخت‌شناسی#.D8.A7.D8.B1.D8.AA.D8.A7.D8.B3.D8.A7.D8.AE.D8.AA.DB.8C|ارتاساخت]]<ref group="پانویس">Orthologous</ref> هستند، اما دیگر فعال نیستند و ظاهراً تحت روندی ثابت از زوال یا واگونگی<ref group="پانویس">Degeneration</ref> از جهش‌های انباشتی قرار گرفته‌اند، که این تبار مشترک را، همراه با ساختار بیوشیمیایی همگانی، و الگوهای دگرگون‌پذیری مولکولی که در تمام ارگانیسم‌ها یافت می‌شود را اثبات و پشتیبانی می‌کند. اطلاعات ژنتیکی اضافه، به‌طور قاطعانه خویشاوندی حیات را اثبات می‌کنند و دانشمندان را قادر ساخته‌اند (از زمان کشف دی‌ان‌ای) که درخت‌های تبارزایشی را بسازند: ترسیمی از خویشاوندی فرگشتی ارگانیسم‌ها. این‌ها همچنین به ایجاد تکنیک‌های [[ساعت مولکولی]] برای تعیین تاریخ‌های انشعاب تاکسون‌ها و کالیبره کردنشان با سوابق فسیلی منجر شده‌است.
 
[[فسیل]]‌ها برای تخمین این که کی تبارهای مختلف در [[مقیاس زمانی زمین‌شناسی|مقیاس‌های زمانی مختلف زمین‌شناختی]] توسعه یافتند و ایجاد شدند مهم هستند. از آن جا که فسیل‌شدن‌ها وقایعی نادر هستند، که معمولاً نیاز به اجزاء بدنی سخت و همچنین مرگ نزدیک مکان‌هایی که [[رسوب‌گذاری|رسوب‌ها]] دارند ته‌نشین می‌شوند دارند، سوابق فسیلی تنها اطلاعات پراکنده و تک و توک و گاه به گاهی را در مورد فرگشت حسات می‌دهند. مخصوصاً شواهد ارگانیسم‌های پیش از توسعه اجزاء بدنی سخت مانند صدف‌ها، استخوان‌ها و دندان‌ها، کمیاب هستند، اما به شکل [[میکروفسیل‌شناسی|میکروفسیل‌های]] کلانسان، و همچنین نقش‌ها و نشان‌های ارگانیسم‌های نرم-تن مختلف وجود دارند. مطالعه تطبیقی [[کالبدشناسی]] گروه‌های مختلف حیوانات ویژگی‌هایی ساختاری را نشان می‌دهد که به‌طور بنیادین مشابه هستند یا اصطلاحاً هم ساخت<ref group="پانویس">Homologous</ref> هستند، که نشان گر روابط تبارزایشی<ref group="پانویس">Phylogenetic</ref> و دیرینه با دیگر ارگانیسم‌ها هستند، مخصوصاً بیش از همه وقتی که با فسیل‌های ارگانیسم‌های [[انقراض هولوسن|منقضرش شده]] کهن مقایسه انجام می‌شود. [[بازمانده‌های ژنتیکی|ساختارهای بازمانده ژنتیکی]] یا اصطلاحاً وستیجال<ref group="پانویس">Vestigial structure</ref> و مقایسه‌ها و مشابهت‌ها در [[رویان‌زایی|رشد جنینی]]، تا حد زیادی عوامل و معیارهایی مؤثر و دخیل در همسانی‌های کالبدشناختی در هماهنگی با نیای مشترک هستند. از آن جا که فرایندهای [[دگرگشت|دگرگشتی]] (متابولیک) فسیل به جای نمی‌گذارند، تحقیقات در فرگشت فرآیندهای پایه سولی به‌طور زیادی توسط مقایسه [[فیزیولوژی]] و [[زیست‌شیمی]] ارگانیسم‌های موجود انجام می‌شوند. بسیاری از تبارها در مراحل مختفی از توسعه انشعاب یافتند، بنابراین با مقایسه خصیصه‌های نوادگان یک تبار مشترک امکان تعیین این که کی فرآیندهای دگرگشتی خاصی ظهور کردند وجود دارد.
توسعه و گسترش باکتری‌های [[مقاومت آنتی‌بیوتیکی|مقاوم به آنتی‌بیوتیک]] مدرکی را مبنی بر این که فرگشت به دلیل [[انتخاب طبیعی]] یک فرایند در حال انجام در دنیای طبیعی است، ارائه می‌دهد. انتخاب طبیعی در تمام تحقیقات متعلق به فرگشت بسیار همه جا حاضر و فراگیر است، با توجه به این واقعیت که تمام مثال‌هایی که در ادامه در هر قسمت این مقاله می‌آیند این روال فراگیری را مستندساز می‌کنند. در کنار این، نمونه‌های مشاهده شده‌ای از جداشدن جمعیت گونه‌ها به مجموعه‌هایی از گونه‌های جدید وجود دارد ([[گونه‌زایی]]). گونه‌زایی به‌طور مستقیم و غیر مستقیم در آزمایشگاه‌ها و همچنین طبیعت مشاهده شده‌است. اشکال گوناگونی از آن به عنوان مثال‌هایی از روال‌های گونه‌زایی تک زیوی<ref group="پانویس">Individual</ref> توصیف و مستند شده‌اند. به علاوه، شواهد تبار مشترک، از آزمایش‌های آزمایشگاهی با [[زادگیری گزینشی]] ارگانیسم ها—هم از لحاظ تاریخی و هم در حال حاضر—و دیگر آزمایش‌های کنترل شده در مورد بسیاری از موضوعات این مقاله به دست می‌آیند. این مقاله رشته‌ها و زمینه‌های مختلفی که شواهد فرگشت و نیای مشترک تمامی حیات بر روی زمین را ارائه می‌کنند را، همراه با مثال‌های متعدد و تخصصی، که حاکی از [[همسازی|هماهنگی و توافق مدارک]] هستند، خلاصه می‌کند.
 
== مدارکیشواهدی برآمده از زیست‌شیمی و فیزیولوژی تطبیقی ==
''جستارهای وابسته: [[نسب مشترک]]، [[جهان‌نیای پایانی]]، [[نزدیک‌ترین نیای مشترک]]، [[سیر زمانی فرگشت انسان]]، [[رمز ژنتیکی]]''
 
ساده‌ترین و قدرت مندترین مدرک توسط [[فیلوژنتیک محاسباتی|بازساخت فیلوژنتیک]] ارائه شده‌است.
 
== شواهد برآمده از آناتومی تطبیقی ==
== شواهدی از مدل‌سازی ریاضی ==
مطالعه تطبیقی آناتومی گروه‌های حیوانات یا گیاهان آشکار می‌سازد که ویژگی‌های ساختاری بخصوصی اساسا همسان هستند. برای مثال، ساختار اساسی تمامی گل‌ها از کاسبرگ‌ها، گلبرگ‌ها، کلاله، خامه و تخمدان تشکیل شده است؛ در عین حال سایز، رنگ، تعداد اجزاء و ساختار بخصوص برای هر گونه منفرد متفاوت است. آناتومی پیی بقایای فسیل‌گشته می‌توانند همچنین توسط تکنیک‌های تصویربرداری پیشرفته مقایسه شوند.<ref name="journal nature">{{cite journal|author1=Tanaka, G.|author2=Hou, X.|author3=Ma, X.|author4=Edgecombe, G.D.|author5=Strausfeld, N.J.|date=October 2013|title=Chelicerate neural ground pattern in a Cambrian great appendage arthropod|journal=Nature|volume=502|issue=7471|pages=364–367|bibcode=2013Natur.502..364T|doi=10.1038/nature12520|pmid=24132294}}</ref>
 
=== نیاسانی‌ها ===
{{Main|نیاسانی}}چیزی که یک زمانی به عنوان ردیه‌ای بر تئوری فرگشت تصور می‌شد، نیاسانی‌ها «الان به عنوان شواهدی قوی دیده می‌شوند از این که چه مقدار پتانسیل ژنتیکی حفظ می‌شود...پس از این که ساختار بخصوصی از گونه‌ای محو شد».<ref name="Briankhall2">{{Citation|title=Atavisms and atavistic mutations|author=Hall, Brian K.|journal=Nature Genetics|year=1995|volume=10|issue=2|pages=126–127|doi=10.1038/ng0695-126|pmid=7663504}}</ref>
 
== شواهدیشواهد برآمده از مدل‌سازی ریاضی ==
[[علوم رایانه]]، امکان مطالعه [[بازانجام]]<ref group="پانویس">Iteration</ref> در [[سامانه پیچیده|سامانه‌های پیچیده]] خودتغییردهنده را فراهم می‌کند، که این مطالعه امکان به دست آوردن فهمی ریاضیاتی از ذات روال‌های پشت فرگشت را فراهم می‌کند؛ که شواهدی را برای علت‌های نهان رویدادهای شناخته‌شده فرگشتی ارائه می‌کند. برای اولین بار فرگشت مکانیسم‌های سلولی به خصوصی می‌توانند به روشی دقیق و همسان مطالعه شوند، مانند مکانیسم [[پیرایشگر]] که می‌تواند ژنوم سلول را تبدیل به کارگاهی بزرگ و کلان از میلیاردها قطعه قابل معاوضه کند که می‌تواند ابزارهایی را بسازد که ابزارهایی را بسازد که ابزارهایی را بسازد که ما را بسازد.