تفاوت میان نسخه‌های «پرونده:Tranmere Rovers FC.png»

{{دلیل استفاده اثر غیر آزاد |توضیحات = لوگوی باشگاه ترانمره راورز |منبع = https://en.wikipedia.org/wiki/Tranmere_Rovers_F.C.#/media/File:Tranmere_Rovers_FC_logo.svg |مقاله = باشگاه فوتبال ترانمره راورز |بخش یا قسمت = |کیفیت پایین‌تر = |دلیل = |جایگزین = |اطلاعات بیشتر = }} == اجازه‌نامه == {{نماد غیرآزاد}}
({{دلیل استفاده اثر غیر آزاد |توضیحات = لوگوی باشگاه ترانمره راورز |منبع = https://en.wikipedia.org/wiki/Tranmere_Rovers_F.C.#/media/File:Tranmere_Rovers_FC_logo.svg |مقاله = باشگاه فوتبال ترانمره راورز |بخش یا قسمت = |کیفیت پایین‌تر = |دلیل = |جایگزین = |اطلاعات بیشتر = }} == اجازه‌نامه == {{نماد غیرآزاد}})
(بدون تفاوت)