تفاوت میان نسخه‌های «نجف دریابندری»

|
|-
|''[[آنتیگونه]]''||[[سوفوکل]]||{{بلی}}||||||۱۳۵۵
|
|-
|''[[چنین کنند بزرگان]]''||[[ویل کاپی]]||{{بلی}}||||||عنوان اصلی: انحطاط و سقوط تقریباً همهٔ افراد۱۳۵۱
|عنوان اصلی: انحطاط و سقوط تقریباً همهٔ افراد
|-
|''[[قدرت]]''||[[برتراند راسل]]||{{بلی}}||||||۱۳۶۱
|
|-
|''[[تاریخ فلسفه غرب]]''||[[برتراند راسل]]||{{بلی}}||||||۱۳۴۰
|
|-
|''[[عرفان و منطق]]''||[[برتراند راسل]]||{{بلی}}||||||۱۳۴۹
|
|-
|''[[افسانه دولت]]''||[[ارنست کاسیرر]]||{{بلی}}||||||۱۳۶۲
|
|-
|''[[فلسفه روشن‌اندیشی]]''||[[ارنست کاسیرر]]||{{بلی}}||||||۱۳۷۲
|
|-
|''[[کلی‌ها]]''||[[هیلری استنیلند]]||{{بلی}}||کارنامه||۱۳۸۳||۲۰۸ صفحه
|''[[معنی هنر]]''||[[هربرت رید]]||{{بلی}}||[[انتشارات علمی و فرهنگی]]||۱۳۵۱||
|-
|''[[تاریخ سینما]]''||[[آرتور نایت]]||{{بلی}}||||||۱۳۴۱
|
|-
|''[[متفکران روس]]''||[[آیزایا برلین]]||{{بلی}}||||||۱۳۶۱
|
|-
|''[[قضیهٔ رابرت اوپنهایمر]]''||[[هاینار کیپهارت]]||{{بلی}}||||||۱۳۴۹
|
|-
|''[[در انتظار گودو، دست آخر: نمایشنامه‌های بکت]]''||[[ساموئل بکت]]||{{بلی}}||||||دو جلد۱۳۵۶
|دو جلد
|-
|''[[تاریخ روسیهٔ شوروی، انقلاب بلشویکی، ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۳]]''||[[ادوارد هلت کار]]||{{بلی}}||||||سه جلد۱۳۷۱
|سه جلد
|-
|''[[برف‌های کلیمانجارو (داستان)|برف‌های کلیمانجارو]]''||[[ارنست همینگوی]]||{{بلی}}||||||
کاربر ناشناس