تفاوت میان نسخه‌های «اقوام ساکن ایران»

(←‏قوم‌ها: افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
▪[[پارس]]
 
▪[[کردلک]]([[شامل لککرد و لر میپیکره ای از قوم لک هستند باشد]])
 
▪[[طبری]]([[مردم مازندرانی]])
 
کاربر ناشناس