تفاوت میان نسخه‌های «دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران»

 
== استادان برجسته ==
* [[محمدعلی فروغی]]
* [[ابراهیم پورداوود]]
* [[محمدعلی موحد]]
* [[حمید عنایت]]
* [[داریوش آشوری]]
* [[ناصرکریم کاتوزیانسنجابی]]
* [[محمود عرفانی]]
* [[سید ابوالفضل قاضی]] (شریعت پناهی)
* [[احمد متین دفتری]]
* [[عباس میلانی]]
* [[کریم سنجابی]]
* [[سید جواد طباطبایی]]
* [[حسین بشیریه]]
* [[ناصر کاتوزیان]]
* [[حمید احمدی]]
* [[عبدالرحمن عالم]]
۲۱

ویرایش