تفاوت میان نسخه‌های «گی یئونگ سون گوجوسان»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
{| class="wikitable succession-box" style="margin:0.5em auto; font-size:95%;clear:both;"
| colspan="3" style="border-top: 5px solid #FFD700; text-align:center;" |<div> سهگی اولمونیئونگ سون گوجوسان </div><div> '''گیجا گوجوسان''' </div> <span style="white-space:nowrap; font-size:90%; margin:2em"> '''مرگ:''' ۳۶۱۳۴۲ قبل از میلاد</span>
|-
! colspan="3" style="border-top: 5px solid #ACE777;" | دوران سلطنت
|- style="text-align:center;"
| rowspan="1" style="width:30%;" | بعد از آن{{سخ}}{{سخ}}{{سخ}}{{سخ}}<span style="font-weight: bold">[[هو آراسه اولمون گوجوسان|هوآراسه اولمون]]</span>
| rowspan="1" style="width: 40%; text-align: center;" | '''پادشاه گیجا گوجوسان'''{{سخ}}{{سخ}}{{سخ}}{{سخ}}۳۶۹۳۶۱ قبل از میلاد -۳۶۱۳۴۲ قبل از میلاد
| rowspan="1" style="width: 30%; text-align: center;" | پیش از{{سخ}}{{سخ}}{{سخ}}{{سخ}}<span style="font-weight: bold">گیگادیوک یئونگ سون</span>
|}
[[رده:حاکمان گیجا چوسان]]