تفاوت میان نسخه‌های «جنگ نامتقارن»

درج منبع وارتباط لینکی به مقاله
(تغییری ایجاد نشد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
(درج منبع وارتباط لینکی به مقاله)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه متن دارای ویکی‌متن نامتناظر ویرایش‌گر دیداری
{{پانویس}}
* ۱)[http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8610090188 حسین اژدر،ماهیت جنگ نامتقارن،خبرگزاری فارس،تهران،۱۳۸۶]
* ۲)[[https://www.academia.edu/38238134/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D9%88_%D8%B6%D8%B9%D9%81_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DA%98%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7_.pdf جنگیدن به روش نامتقارن حق چه کسی است، اندیشکده روابط بین‌الملل، تهران،]] ۱۳۹۴
*[https://www.irthink.com/category/research/کارشناسان/azhdar/ «دپارتمان ستیزه‌شناسی(جنگهای نامتقارن) اندیشکده روابط بین‌الملل»(فارسی)]
* [http://ystc.ir/asymmetric-war-and-military-capacities/ جنگ نامتقارن و ظرفیت‌های سخت افزارگرایی،تهران،۱۳۹۵]
{{پانویس}}جنگ نامتقارن و ضعف قدرت های بزرگ در جنگ های کوچک،حسین اژدر/پارسا،تهران،۱۳۹۳،[https://www.academia.edu/38238134/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86_%D9%88_%D8%B6%D8%B9%D9%81_%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%D8%AF%D8%B1_%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9_%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D8%A7%DA%98%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7_.pdf]
{{پانویس}}
 
* رابین گیب،{{یادکرد وب| نشانی = http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8609110062| عنوان = ساختارهای جنگ نامتقارن| تاریخ بازدید = ۲۶ بهمن ۱۳۸۷| تاریخ = ۸۶/۰۹/۱۳| ناشر = خبرگزاری فارس | زبان = فارسی}}
 
کاربر ناشناس