باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹)
}}
{{چپ‌چین}}
* {{یادکرد|فصل=|کتاب='''A History of Modern Iran'''|نویسنده = Abrahamian, Ervand|ترجمه=|ناشر =Cambridge University Press|شهر=|کوشش=|ویرایش=|سال=۲۰۰۸|شابک=0-521-52891-7, 9780521528917}}
* {{یادکرد|فصل=|کتاب='''The Shah, the Islamic Revolution and the United States'''|نویسنده = Bayandor, Darioush|ترجمه=|ناشر =Springer|شهر=|کوشش=|ویرایش=|سال=۲۰۱۸|شابک=3319961195, 9783319961194}}
* {{یادکرد|فصل=|کتاب='''Modern Iran: Roots and Results of Revolution''' |نویسنده = Keddie, Nikki R. , Yann Richard|ترجمه=|ناشر =Yale University Press|شهر=|کوشش=|ویرایش=illustrated, annotated|صفحه=|سال=۲۰۰۶|شابک=0-300-12105-9, 9780300121056}}
* {{یادکرد|فصل=|کتاب='''Iran Between Two Revolutions'''|نویسنده = Abrahamian, Ervand|ترجمه=|ناشر =Princeton University Press|شهر=|کوشش=|ویرایش=|سال=۱۹۸۲|شابک=0-691-10134-5, 9780691101347}}
* {{یادکرد|فصل=|کتاب='''Islam: the straight path'''|نویسنده =Esposito, John L.|ترجمه=|ناشر =Oxford University Press|شهر=|کوشش=|ویرایش=|سال=۱۹۹۲|شابک=0-19-507472-6, 9780195074727}}
* {{یادکرد|فصل=|کتاب='''Islam and Revolution in the Middle East'''|نویسنده =Munson, Henry |ترجمه=|ناشر =Yale University Press|شهر=|کوشش=|ویرایش=|سال=۱۹۸۹|شابک=0-300-04604-9, 9780300046045}}
* {{یادکرد|فصل=|کتاب='''Radical Islam: the Iranian Mojahedin'''|نویسنده =Abrahamian, Ervand|ترجمه=|ناشر =I.B.Tauris|شهر=|کوشش=|ویرایش=|سال=۱۹۸۹|شابک=1-85043-077-2, 9781850430773}}
* {{یادکرد|فصل=|کتاب='''Iran under the ayatollahs'''|نویسنده =Hiro, Dilip|ترجمه=|ناشر =Routledge & Kegan Paul|شهر=|کوشش=|ویرایش=|سال=۱۹۸۷|شابک=0-7102-1123-6, 9780710211231}}
{{پایان چپ‌چین}}