تفاوت میان نسخه‌های «کنستانتین برانکوشی»

جز
تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹)
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
{{پانویس}}
* {{یادکرد|فصل= |کتاب=[[تاریخ هنر (کتاب)|تارخ هنر]] |نویسنده=گامبریچ، ارنست|ترجمه=رامین، علی|ناشر=نشر نی |شهر=تهران |کوشش= |ویرایش= |صفحه=۶۷۴
|سال=۱۳۸۵ |شابک = ۳-۴۷۰-۳۱۲- ISBN 964}}
* {{یادکرد وب
| نویسنده=