تفاوت میان نسخه‌های «هیدروکسید»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۲ سال پیش
جز
تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹)
جز (تمیزکاری یادکردها (وظیفه ۱۹))
*{{Housecroft3rd}}
*{{Greenwood&Earnshaw2nd}}
*{{cite book|last1=Shriver|first1=D.F|last2=Atkins|first2=P.W|title=Inorganic Chemistry|edition=3rd|year=1999|publisher=Oxford University Press|location=Oxford|isbn=019850330x019850330X}}
*{{cite book|last=Wells|first=A.F|title=Structural Inorganic Chemistry|edition=3rd.|year=1962|publisher=Clarendon Press|location=Oxford|isbn=0198551258}}
{{پایان چپ‌چین}}