ویکی‌پدیا:سیاست ربات‌رانی/درخواست مجوز/HujiBot/وظیفه ۱۹: تفاوت میان نسخه‌ها

* حذف هرگونه متن اضافه از پارامتر تاریخ در صورت داشتن فرم صحیح (نظیر روزِ هفته، ساعت و عباراتی مثل «میلادی» یا «خورشیدی»)
* اصلاح تاریخ‌های دارای فرم 0D ماه YYYY به D ماه YYYY (در واقع حذف صفر اعداد تک رقمیِ روز، در تاریخ‌های به فرم روز ماه سال)
* برداشتن صفر از جلوی عدد روز یک رقمی (مثلاً «۰۸ فوریه ۲۰۱۰» بشود «۸ فوریه ۲۰۱۰»)
* ادغام پارامترهای {{پارا|روز}} و {{پارا|ماه}} و {{پارا|سال}} در {{پارا|تاریخ}}. در صورت وجود {{پارا|تاریخ}} به یکی از دو فرم استاندارد {{چر}}yyyy-mm-dd یا dd ماه yyyy، آن سه پارامتر حذف شوند. به خصوص، مواردی که {{پارا|سال}} و {{پارا|تاریخ}} هر دو داده شده و {{پارا|تاریخ}} صحیح و منطبق بر {{پارا|سال}} است و {{پارا|سال}} می‌تواند حذف شود در [[:رده:نگهداری یادکرد:تاریخ و سال]] آمده است.
* اصلاح مواردی که تاریخ بازدید (یا تاریخ بازبینی) روز ندارد اما ماه و سال دارد (ر.ک صفحهٔ بحث) {{در حال انجام}}