ویکی‌پدیا:سیاست ربات‌رانی/درخواست مجوز/HujiBot/وظیفه ۱۹: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏موارد نیازمند اصلاح: در برخی مواردی که از سال ۲۰۱۴ به قبل از انگلیسی وارد شده هست
(←‏موارد نیازمند اصلاح: در برخی مواردی که از سال ۲۰۱۴ به قبل از انگلیسی وارد شده هست)
* ادغام پارامترهای {{پارا|روز}} و {{پارا|ماه}} و {{پارا|سال}} در {{پارا|تاریخ}}. در صورت وجود {{پارا|تاریخ}} به یکی از دو فرم استاندارد {{چر}}yyyy-mm-dd یا dd ماه yyyy، آن سه پارامتر حذف شوند. به خصوص، مواردی که {{پارا|سال}} و {{پارا|تاریخ}} هر دو داده شده و {{پارا|تاریخ}} صحیح و منطبق بر {{پارا|سال}} است و {{پارا|سال}} می‌تواند حذف شود در [[:رده:نگهداری یادکرد:تاریخ و سال]] آمده است.
* اصلاح مواردی که تاریخ بازدید (یا تاریخ بازبینی) روز ندارد اما ماه و سال دارد (ر.ک صفحهٔ بحث) {{در حال انجام}}
* تاریخ‌های به صورت January 22 2010 که به یک «,» بعد از روز نیاز دارد: January 22, 2010
;شابک
[[:رده:خطای CS1: شابک]] با ۲،۶ هزار صفحه