تفاوت میان نسخه‌های «بیماری مزمن انسدادی ریه»

جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی
جز (تصحیح خطای ابرابزار)
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
 
=== تشخیص افتراقی ===
COPD باید از دلایل دیگر تنگی نفس مانند [[نارسایی قلب]]، [[آمبولی ریه]]، [[سینه پهلو]] و [[پنوموتوراکس]] متمایز شود. اکثر افراد مبتلا به COPD به‌طور اشتباه فکر می‌کنند که [[آسم]] دارند.<ref name=EB2008 /> تفاوت بین آسم و COPD بر اساس نشانه‌های آن، سابقه سیگار کشیدن و اینکه محدودیت جریان هوا با گشاد کنندهگشادکننده برونش در [[دم‌سنجی]] برگشت‌پذیر است یا خیر.<ref>{{cite web|author1=BTS COPD Consortium|title=Spirometry in practice - a practical guide to using spirometry in primary care|url=https://www.brit-thoracic.org.uk/document-library/delivery-of-respiratory-care/spirometry/spirometry-in-practice/|accessdate=25 August 2014|pages=8-9|year=2005}}</ref> سل نیز ممکن است با سرفه مزمن همراه باشد و باید در مناطقی که رواج دارد در نظر گرفته شود.<ref name=GOLD2013Chp2 /> شرایط غیرمعمول که ممکن است به همین روش خود را نشان دهند شامل [[دیسپلازی ریوی]] و [[برونشیولیت اوبلیتران]] می‌شود.<ref name=NICE2010P70>{{NICE|101|Chronic Obstructive Pulmonary Disease|June 2010|70-80}}</ref> برونشیت مزمن ممکن است با جریان هوای معمولی رخ دهد و در این شرایط به عنوان COPD طبقه‌بندی نمی‌شود.
 
== پیشگیری ==
[[گشاد کننده برونش]]های استنشاقی از درمان‌های اولیه مورد استفاده هستند<ref name=Lancet2012 /> و در کل اندکی تأثیر دارند.<ref name=VanD2013>{{cite journal | author = van Dijk WD, van den Bemt L, van Weel C | title = Megatrials for bronchodilators in chronic obstructive pulmonary disease (COPD) treatment: time to reflect | journal = J Am Board Fam Med | volume = 26 | issue = 2 | pages = 221–4 | year = 2013 | pmid = 23471939 | doi = 10.3122/jabfm.2013.02.110342}}</ref> دو نوع اصلی آن وجود دارد، [[بتا ۲ آگونیست]] و [[آنتی گولینرژیک]]؛ هر دو به صورت طولانی اثر و کوتاه اثر موجود می‌باشند. آن‌ها باعث کاهش تنگی نفس، خس خس سینه و محدودیت ورزش شده و کیفیت زندگی بهبود یافته را به همراه دارند.<ref name=Lies2002>{{cite journal |author=Liesker JJ, Wijkstra PJ, Ten Hacken NH, Koëter GH, Postma DS, Kerstjens HA |title=A systematic review of the effects of bronchodilators on exercise capacity in patients with COPD |journal=Chest |volume=121 |issue=2 |pages=597–608 |date=February 2002|pmid=11834677 |doi= 10.1378/chest.121.2.597 |url=http://journal.publications.chestnet.org/article.aspx?articleid=1080303}}</ref> مشخص نیست آیا وضعیت پیشرفت بیماری موجود را تغییر می‌دهند یا خیر.<ref name=Lancet2012 />
 
در افرادی که دچار بیماری ملایم هستند، توصیه می‌شود عوامل زود اثر هنگام نیاز استفاده شوند.<ref name=Lancet2012 /> در افرادی که دچار بیماری ملایم هستند، عوامل طولانی اثر توصیه می‌شود.<ref name=Lancet2012 /> در صورتی که گشاد کنندهگشادکننده برونش طولانی اثر کافی نباشد، کورتیکواستروئید استنشاقی افزوده می‌شود.<ref name=Lancet2012 /> در رابطه با عوامل طولانی اثر، مشخص نیست آیا [[تیوتروپیوم بروماید]] (یک آنتی کولینرژیک طولانی اثر) یا [[بتا آگونیست طولانی اثر]] (LABAs) بهتر است و ارزش دارد هر دو را امتحان کرده و از هرکدام که بهتر بود برای همیشه استفاده کرد.<ref name=Chong2012>{{cite journal | author = Chong J, Karner C, Poole P | title = Tiotropium versus long-acting beta-agonists for stable chronic obstructive pulmonary disease | journal = Cochrane Database Syst Rev | volume = 9 | issue = | pages = CD009157 | year = 2012 | pmid = 22972134 | doi = 10.1002/14651858.CD009157.pub2 | editor1-last = Chong | editor1-first = Jimmy}}</ref> هر دو نوع این عوامل خطر وخیم‌تر شدن بیماری را ۲۵–۱۵٪ کاهش دهند.<ref name=Lancet2012 /> این در حالی است که استفاده هر دو در یک زمان مفید باشد، این فایده، در صورت وجود، تأثیر بحث‌برانگیزی است.<ref name=Karner2012>{{cite journal | author = Karner C, Cates CJ | title = Long-acting beta(2)-agonist in addition to tiotropium versus either tiotropium or long-acting beta(2)-agonist alone for chronic obstructive pulmonary disease | journal = Cochrane Database Syst Rev | volume = 4 | issue = | pages = CD008989 | year = 2012 | pmid = 22513969 | doi = 10.1002/14651858.CD008989.pub2 | editor1-last = Karner | editor1-first = Charlotta}}</ref>
 
<!--Beta agonists -->
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش