تفاوت میان نسخه‌های «کارل فون کلاوزویتس»

بدون خلاصه ویرایش
(خنثی‌سازی 1 ویرایش 5.114.126.151 (بحث): کپی. (T))
برچسب: خنثی‌سازی
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه برخی خطوط با فاصله آغاز شده‌اند متن دارای ویکی‌متن نامتناظر
 
در نتیجه پیروی [[ارتش]] از امور سیاسی تنها شکل ممکن به‌شمار می‌رود.<ref>علی حق‌شناس، مبانی دیپلماسی و آداب دیپلماتیک، سنا، ص ۵۱،</ref>
 
“نظرات کارل فون کلازویتس “
کارل فون ،در کتاب خود«در باب جنگ» جنگ را چنین تعریف میکند :
«جنگ عمل خشونت آمیزی است که منظور از آن، واداشتن شخص به پذیرش و اجرای نظر واراده ی ماست.
یکی از جملات کلاوزویتس که معمولا به ان ارجاع میشود، این است که «جنگ تنها یک عمل سیاسی نیست بلکه نوعی ابزار واقعی سیاسی است و به معنای ادامه ی خط مشی سیاسی و اجرای همان مقصود منتها با وسایلی دیگر است.»
(ر.ک:ح.اژدر،مساله جنگ و رساله کارل فون کلازویتس/کمدی آسمانی در باب جنگ،۱۳۹۳،تهران)
در واقع از نظر وی جنگ همان ادامه ی سیاست است که پی گیری میشود ولی به روشی دیگر و احتمالا خشونت آمیز.
آثار و عقاید ماکیاولی، ژومنی و کلازویتس را به عنوان استراتژی پردازان جنگ آفندی و رویکرد مستقیم در علم درگیری مورد بررسی قرار میدند.
(کارل فون کلازویتس،درباب جنگ،کتاب دوم،نظریه جنگ،مرکز مطالعات امنیت ملی)
علمای این مکتب درگیری همچون کارفون به عقاید طرح شده ای پای بندند که متضمن این امر است که هدف نهایی جنگ منهدم ساختن نیروی نظامی دشمن بوده و نیروی دیگر نظامی وسیاسی در حین جنگ اصولا برای این منظور باید تلاش کنند.
به نظر عمیق و دقیق وی استراتژی نظامی طرحی کلی نبوده ،بلکه جزئی از یک طرح سیاسی است که بنا به نظریه ی جنگ وی تمام منابع یک ملت برای به اجرا در آوردن مقاصد سیاسی به کار میرود.
وی این تلاش همه جانبه را “استراتژی کلی” نامید، بنابراین استراتژی نظامی را در واقع به منزله ی تاکتیک معرفی میکند.
وی در جای دیگری از کتابش مینویسد :«دو فعالیت متمایز در جنگ وجود دارد :تاکتیک و استراتژی.تاکتیک عبارت است از فن بکار بردن نیروها و هدایت عملیات در رزمها و استراتژی عبارت است از فن هدایت نبرد و تطبیق و هماهنگ ساختن رزمها برای نیل به هدفهای جنگ.»
بیشتر نوشته های کلازویتس هنوز از اعتبار بسزایی برخوردار است و مفاهیم ارزنده قابل توجهی دارد.
(ازغندی،جنگ و صلح،سمت؛ص۶۱)
 
== منابع ==
کاربر ناشناس