تفاوت میان نسخه‌های «احمد رضایی (مجاهد خلق)»

بدون خلاصه ویرایش
احمد رضایی(1324، تهران) یکی، ازعضو مسؤلانکادر مرکزی برجسته [[سازمان مجاهدین خلق ایران]] وکه برادردر بزرگتریک [[رضادرگیری رضایی]]،خیابانی [[مهدیبا رضایی]]ماموران وساواک [[آذر رضایی]]کشته بودشد.
 
برادر بزرگتر [[رضا رضایی]]، [[مهدی رضایی]] و [[آذر رضایی]] بود.
==ژندگی مبارزاتی==
 
وی در خانواده ای مذهبی متولد شد. پدرش از اعضای هئیت امنای مسجد هدایت و از دوستان آیت الله طالقانی و مهندس بازرگان بود. ار دوره دبیرستان که آنرا در مدرسه مروی گذراند فعالیت های مذهبی-سیاسی اش را آغاز کرد. در این دوران در جلسات آیت الله مهدوی کنی در مسجد جلیلی و آیت الله طالقانی در مسجد هدایت شرکت مداوم داشت. وی انجمنی با نام "دین و دانش" در دبیرستان تشکیل داد.
==ژندگیزندگی مبارزاتی==
وی در خانواده ای مذهبی متولد شد. پدرش از اعضای هئیت امنای مسجد هدایت و از دوستان [[آیت الله طالقانی]] و [[مهندس بازرگان]] بود. ار دوره دبیرستان که آنرا در [[مدرسه مروی]] گذراند فعالیت های مذهبی-سیاسی اش را آغاز کرد. در این دوران در جلسات [[آیت الله مهدوی کنی]] در [[مسجد جلیلی]] و آیت الله طالقانی در [[مسجد هدایت]] شرکت مداوم داشت. وی انجمنی با نام "دین و دانش" در دبیرستان تشکیل داد.
 
هرچند كه احمد رضایی طی سال های قبل از ۱۳۵۰ نقش ارزنده‌ای در تشکیلات مجاهدین داشت، اما بعد از ضربه [[ساواک]] به [[سازمان مجاهدین خلق ایران|سازمان مجاهدین خلق]] در شهریور ماه ۱۳۵۰ او در بازسازی تشکیلات مجاهدین پس از دستگیری کادر مرکزی این سازمان در خارج از زندان نقش ویژه‌ای داشت. <ref name=“moj“>http://www.english.mojahedin.org/pages/decorumDetails.aspx?DecorumId=1282 وب گاه سازمان مجاهدین خلق ایران </ref>