باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
'''استدلال منطقی''' روش نتیجه‌گیری براساس «اصول منطقی» حاصل از «اندیشیدن» و «تفکر عقلانی» است؛ بنابراین در یک استدلال منطقی، دلایل باید براساس اصول «درستی» [[اندیشه]] که «[[منطق]]» نام دارد، ارائه شوند. در غیراین‌صورت، استدلال،استقلقلقلقدلال، [[سفسطه]] است.
 
== پیشینه ==