گشتاور دوقطبی الکتریکی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
←‏top: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی
(اصلاح اشتباه. افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
جز (←‏top: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
نیرویی است که باعث قطبیت مولکول میشودمی‌شود که آن را با نماد (μ) نشان می دهندمی‌دهند و واحد اندازه گیریاندازه‌گیری آن (D)(دبای) است و به نوعی اثر چرخانندگی مولکول را نیز نشان می دهدمی‌دهد.
گشتاور دوقطبی عددی نامنفی است. اگر گشتاور دوقطبی مولکولی صفر باشد، آن مولکول ناقطبی و اگر بزرگتر از صفر باشد، آن مولکول قطبی میمی‌باشد باشد. مثلاً گشتاور دوقطبی آب 1.85D است.
 
==''«حالت کلی»''==
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش