تفاوت میان نسخه‌های «دل‌دار (مجموعه تلویزیونی)»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* [[محمدرضا غفاری]] (آرش جوانمردی - معشوق رونا و شخصیت اصلی)
* [[الناز حبیبی]] (شادی جوانمردی - خواهر آرش و معشوقه سامان)
* [[حسام محمودی]] (سامان(امیر) گودرزی(سامان افضلی) - معشوق شادی٬کارگرشادی،کارگر ماهی سرا و دشمن پژمان و پدرش)
* [[سوگل خلیق]] (رونا نظری - معشوقه آرش و خواهر رامین)
* [[مریم بوبانی]] (مادر آرش و شادی)
* [[صحرا اسدالهی]] (پونه شریفی - خواهر پژمان)
* [[بهزاد فراهانی]] (قاسم شریفی - پدر پژمان و پونه)
* [[وحید آقاپور]] (مجید - دوست سامانامیر)
* [[علی اوسیوند]] (حسین نظری - پدر رونا و رامین)
* [[رویا جاویدنیا]] (فریده - مادر رونا و رامین)
* [[همایون ارشادی]] (دکتر و دوست پدر پژمان)
* [[خیام وقار کاشانی]] (صالح - دوست آرش)
* [[مونا کرمی]] (بنفشه شاکری - هم دانشگاهی رونا و آرش٬دستیارآرش،دستیار سابق آرش در برنامه نویسی و مدعینویسی،مدعی طراح بودن آن و جاسوس کامیار)
* [[شادی مختاری]] (ندا - زن رامین)
* [[سجاد دیرمینا]] (رامین نظری - برادر رونا و شوهر ندا)
کاربر ناشناس