تبدیل هیلبرت: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
←‏تبدیل هیلبرت توابع منتخب: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (←‏تبدیل هیلبرت توابع منتخب: اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
توضیحات:
 
<sup>۱</sup> تبدیل هیلبرت توابع ''sin'' و ''cos'' را می‌توان از دیدگاه توزیعی در نظر گرفت، در غیر اینصورت انتگرال مربوطه بصورتبه صورت مشروط همگرا است. اما اگر حدود انتگرال به صورت تناوبی تعریف شوند مشکل به طوربه‌طور کامل حل می‌شود.
 
<sup>۲</sup> در برخی از منابع تبدیل هیلبرت با اختلاف در یک علامت منفی تعریف شده استشده‌است. در اینصورت ستون چپ در یک منفی ضرب می‌شود.
 
== منابع ==
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش