آکیتا (سگ): تفاوت میان نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
== مشخصات ==
آکیتا، سگ شجاع، و خانواده گرا و قوی است.سگ‌های آکیتا دارای غرایز قوی نگهبانی و حفاظتی و ارضی هستند.آکیتا سگی آرام، بزرگ و قدرتمند است که می‌تواند تهدید آمیز باشد.بعضی از آن‌ها آرام هستند و برخی از آن‌ها پرخاشگر، بنابراین نژاد همیشه باید در اطراف کودکان نظارت شود.
آکیتا روشن و حساس است، اما او همچنین مستقل، لجباز، و غالب است،بنابراین در اوایل آموزش ممکن است شمارا به عنوان رهبر نپذیرد، با این حال، با صبر و پشتکار، آکیتا به دلیل هوش خود، بسیار تربیت شدنی است.آنها نیاز متوسطی به ورزش دارند و باید روزانه مقداری ورزش کنند.آکیتا بخشی از خانواده شما خواهد بود ، یک حامی وفادار با فداکاری بی نظیر است.
 
== ویژگی های ظاهری ==
کاربر ناشناس