تفاوت میان نسخه‌های «باشگاه فوتبال ویسل کوبه»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|الگوی دست راست۲ = _vissel19a
|الگوی شلوارک۲ =
|الگوی جوراب۲ =_vissel19a
|دست چپ۲ = fff
|بدن۲ = fff
|دست راست۲ = fff
|شلوارک۲ = 00c9e0000000
|جوراب۲ = 00c9e0
 
کاربر ناشناس