تفاوت میان نسخه‌های «حسین شیخ‌الاسلام»

{{جعبه توالی|قبل=[[محمدحسن اختری]]|عنوان=[[فهرست سفیران ایران در سوریه|سفیر ایران در سوریه]]|سال‌ها=۱۳۷۷ – ۱۳۸۲|بعد=[[محمدرضا باقری]]}}
{{جعبه توالی|قبل=[[سید علی‌اکبر محتشمی‌پور]]|عنوان=دبیرکل دبیرخانه کنفرانس بین‌المللی حمایت از{{-}}انتفاضه فلسطین|سال‌ها=۱۳۸۹ – ۱۳۹۵|بعد=[[حسین امیرعبداللهیان]]}}
{{S-bef|قبل=[[منوچهر متکی]]}}
{{S-ttl|عنوان=معاون امور بین‌الملل [[مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی]]|سال‌ها=۱۳۹۷ – اکنون}}
{{S-inc}}
{{جعبه پایانی}}