تفاوت میان نسخه‌های «میراث جهانی یونسکو»

جز (جایگزینی با اشتباه‌یاب: نژاد⟸نژاد (انسان)|نژاد)
پروندهٔ نامزدی توسط [[ایکوموس|شورای بین‌المللی ابنیه و محوطه‌ها]] و [[اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت]] ارزیابی می‌شود. نتایج و توصیه‌های به دست آمده از این ارزیابی به
[[کمیته میراث جهانی یونسکو]] تحویل می‌شود. این کمیته سالانه یک بار برای بررسی امکان پذیرش مکان‌های نامزد شده تشکیل می‌شود که گاهی اوقات تصمیمات نهایی را جهت کسب اطلاعات بیشتر به تعویق می‌اندازند یا به کشور درخواست دهنده ارجاع می‌دهند. ده معیار برای پذیرش یک مکان به عنوان میراث جهانی یونسکو وجود دارد که مکان مورد نظر بایستی حداقل یکی از آن‌ها را دارا باشد.
 
یونسکو از ابتدا به حفاظت بناهای تاریخی و موارد دیگری مثل تربیت افراد متخصص برای نگهداری و مرمت آثار تاریخی توجه نشان می‌داد. در این سازمان فهرستی از آثار جهانی که واجد شرایط و معیارهای پذیرفته شده یونسکو است وجود دارد، که درواقع پس از بررسی درخواست‌ها و مشاهدهٔ کارشناسان مربوطه رأی به ثبت اثر داده می‌شود و این چنین اثر مربوطه جزئی از آثار جهانی می‌شود. هنگامی که دولتی تصمیم می‌گیرد اثری را به عنوان اثر جهانی در یونسکو به ثبت برساند موظف می‌شود، حفاظت و مراقبت از اثر را عهده‌دار شود. <ref>{{پک|جبل عاملی|۱۳۹۱|ک=ثبت جهانی مسجدجامع عتیق اصفهان|ص=}}</ref>
 
== معیارها ==