تفاوت میان نسخه‌های «حسین شیخ‌الاسلام»

{{جعبه آغازی}}
{{S-off}}
{{S-new|rows=۲}}
{{S-ttl|عنوان=معاون سیاسی [[فهرست وزیران امور خارجه ایران|وزیر امور خارجه]]|سال‌ها=۱۳۶۰ – ۱۳۷۷۱۳۶۷}}
{{S-vac|reason=به علت انحلال معاونت|next=[[سید عباس عراقچی]]}}
{{S-aft|بعد=؟}}
{{S-break}}
{{S-ttl|عنوان=معاون عربی و آفریقا [[فهرست وزیران امور خارجه ایران|وزیر امور خارجه]]|سال‌ها=۱۳۶۷ – ۱۳۷۷}}
{{S-aft|بعد=[[سید محمد صدر (دیپلمات)|سید محمد صدر]]}}
{{S-bef|قبل=[[علیرضا شیخ عطار]]|ردیف‌ها=۲}}
{{S-ttl|عنوان=معاون خاورمیانه و کشورهای مشترک‌المنافع [[فهرست وزیران امور خارجه ایران|وزیر امور خارجه]]|سال‌ها=۱۳۸۷ – ۱۳۸۸}}