تفاوت میان نسخه‌های «سیکلواکسیژناز»

جز
اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی
جز (اصلاح فاصله مجازی + اصلاح نویسه با ویرایشگر خودکار فارسی)
'''آنزیم سیکلواکسیژناز'''(COX) از مهمترینمهم‌ترین [[آنزیم|آنزیمهای]] ساختاری در تولید میانجیهایمیانجی‌های التهابی بدن یا [[پروستانوئید|پروستونوئیدها]] شامل [[پروستاگلاندین]]٬ [[پروستاسیکلین]] و [[ترومبوکسان]] است. بازداری فارماکولوژیک در برابر '''کوکس''' می‌تواند [[سمپتوم]] و نشانه‌های [[آلرژی|آلرژیک]](التهابی) و [[درد]] را از بین ببرد. عملکرد [[داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی]] بازداری از این آنزیم است.
== کارکرد آنزیم ==
[[آنزیم فسفولیپاز]] فسفولیپیدهای غشای سلول (استریفیه) را به [[اسید آراشیدونیک]] (غیراستریفیه) تبدیل می کندمی‌کند. سپس آنزیم سیکلواکسیژناز باعث تبدیل اسید آراشیدونیک به [[پروستاگلاندین|پروستاگلاندینH۲]] می‌شود که پیش‌ساز سایر پروستاگلاندین‌هااست. [[آنزیم لیپواکسیژناز]] موجب تبدیل اسیدآرشیدونیک به [[لکوترین|لکوترینها]] می‌شود. پروستاگلاندین‌ها یکی از مهمترینمهم‌ترین واسطه‌های شیمیایی در داخل بدن هستند که با تاثیرتأثیر بر روی گیرنده‌های مختلف سلولی تاثیراتتأثیرات متنوع زیادی در بدن دارند.
[[پرونده:Eicosanoid synthesis.svg|بندانگشتی|وسط|520px|Eicosanoid synthesis.]]
== انواع آنزیم و مهارکننده‌های سیکلواکسیژناز ==
آنزیم سیکلواکسیژناز در بسیاری از سلولهایسلول‌های بدن مانند گلبولهایگلبول‌های سفید و سیستم ایمنی، سلولهایسلول‌های معده، کلیه ومغز یافت میشودمی‌شود. حداقل دو [[ایزوفرم]] سیکلواکسیژناز وجود دارد: Cox-۱ و Cox-۲ (برشی از ککس۱ بنام COX-۳ نیز وجود دارد)
 
'''Cox-۱''' عمدتاً درسلولهایدرسلول‌های غیرالتهابی مانند سلولهایسلول‌های معده یافت می شوندمی‌شوند و تولید آن یک فرایند مداوم است، درحالی که '''Cox-۲''' در سلولهایسلول‌های التهابی و [[گلبولهای سفید]] یافت می‌شود و تولید آن ناشی از تحریک است. مهار Cox-۱ باعث اختلال در انعقاد خون می‌شود (به دلایل مختلف از جمله اختلال در تولید ترومبوکسان) . داروهای قدیمی این گروه مانند [[آسپرین]]، [[بروفن]]، [[دیکلوفناک]]، [[پیروکسیکام]] و [[ایندومتاسین]] هر دو ایزوفرم آنزیم سیکلواکسیژناز را مهار می کنندمی‌کنند ( البته Cox-۲ را بیشتر مهار می کنندمی‌کنند ) لذا هرچند کمی اختلال در [[انعقاد خون]] ایجاد می کنندمی‌کنند ولی بیشتر اثرات ضدالتهابی و تب بر دارند. داروهای جدید این خانواده مانند [[سلکوکسیب]] و رافلوکسیب ''مهارکننده اختصاصی'' Cox-۲ هستند و بنابراین عوارض گوارشی کمتری دارند هرچند عوارض کلیوی آنهاآن‌ها مشابه مهارکننده‌های غیراختصاصی Cox-۲ بوده و عوارض قلبی عروقی آنهاآن‌ها حتی ممکن است بیشتر باشد.
 
== جستارهای وابسته ==
۱۳۳٬۲۴۲

ویرایش