تفاوت میان نسخه‌های «علی ظهیرالدوله»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
== کارهای دولتی ==
* ۱۳۰۴ قمری ۱۳۰۴ه.ق(۱۲۶۵ه.ش)وزیر تشریفات ناصرالدین شاه
* ۱۳۱۹ ۱۳۱۹ه.قمری (۱۲۸۰ه.ش)حکمران مازندران
* ۱۳۲۴ ۱۳۲۴ه.قمری (۱۲۸۵ه.ش)حکمران همدان
* ۱۳۲۶ ۱۳۲۶ه.قمری (۱۲۸۷ه.ش)حکمران گیلان
* ۱۳۲۷ ۱۳۲۷ه.قمری (۱۲۸۸ه.ش)حکمران کرمانشاه
* ۱۳۳۳ ۱۳۳۳ه.قمری (۱۲۹۴ه.ش)حکمران تهران
 
== حکومت همدان ==
۴۴

ویرایش